Reformedia

NYÖVERSÄTTNING: Rättfärdiggörelsen genom tron, av Luther/Erlandsson

149 SEK
Rättfärdiggörelsen genom tron (XP Media) 
Seth Erlandsson och Martin Luther
127 sidor. 135x220 mm. Inbunden
PRIS: 149 kr
ISBN:  978-91-984125-0-5

Tre nyöversatta texter av Martin Luther!

Utöver Luthers egna texter - med fokus på hans viktigaste teologiska bidrag, rättfärdiggörelse genom tron allena - innehåller boken en utmärkt inledning om Martin Luthers liv samt ett avslutande kapitel om rättfärdiggörelse skrivna av redaktören, doc. Seth Erlandsson. Dessa texter utgör en förklarande ram runt Luthers texter och visar tydligt reformationens betydelse.

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther spikade upp de välkända 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det blev startskottet för reformationen som med tiden haft en mycket stor inverkan både på kyrkan och samhället, och som nu firar sitt uppmärksammade 500-årsjubileum. Men vad handlade reformationen om, och vad var dess kärna?

I den här boken kommer Martin Luther själv till tals genom att tre av hans viktigaste texter är nyöversatta till modern svenska: Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet samt utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren.

Under början av sitt liv hade Luther plågats av samvetskval eftersom han inte hade förstått skillnaden mellan lag och evangelium. Den katolska kyrkan, där Luther tjänade som präst och universitetslärare, hade under lång tid blandat ihop begreppen och alltmer kommit att betona rättfärdiggörelse genom gärningar. Efter en lång kamp och intensiva studier insåg Luther att Bibeln istället talade om rättfärdiggörelse genom tron, inte gärningar. Den viktiga nyupptäckten beskrev Luther så här:

”Jag blev helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portar som öppnats på vid gavel”

Till sitt sista andetag var Luthers omistliga grundval Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Han visste att utan Guds nåd och hans frikännande dom för Kristi skull var han förlorad.

"Boken Rättfärdiggörelsen genom tron ger oss en inblick i några av de viktigaste sanningar som står att finna i den heliga Skrift. Martin Luthers egna texter utgör en påminnelse om att ett sant evangelium är ett budskap som befriar oss på djupet'". Olof Edsinger, teolog och författare

"I bokens sista kapitel Rättfärdiggörelsen - det villkorslösa evangeliet redogör Erlandsson för rättfärdiggörelsens innebörd - och beskriver på ett övertygande sätt hur rättfärdiggörelsen har både en objektiv och en personlig sida." Leif Erikson, teol.dr. , docent

"I boken som du nu håller i din hand finns några av Luthers primära skrifter återgivna. Detta kan och bör läsas av alla. Att vi förklaras rättfärdiga genom tro är den kristna trons främsta läropunkt, den trosartikel med vilken kyrkan står eller faller. Det är just här evangeliets nåd lyser fram som starkast - när vi förstår vad tillräknad rättfärdighet betyder." Magnus Persson, föreståndare och pastor i United Öresundskyrkan i Malmö